When the One You Love Becomes Strange to You

Couples seek therapy when they are unable to access their own and their partners mind to investigate problems in their relationship. As said previously, they find themselves in a situation where their partner’s behavior is unintelligible and they feel he or she cannot understand them.

When other people behaves in ways that seems disconnected with and incomprehensible in relation to the social context, we generally experience them as being unpredictable and hence potentially threatening. Developmentally, mentalizing is the ability to decode and use social communication about the inner life of other beings – their intentions, needs, feelings, motives, thinking. When we learn to do that, we re-establish the sense of the other person as understandable and thus as predictable – hence distress is diminished. That enables us to act meaningfully in the social world we inhabit.

Mentalizing couples

In couple therapy it is striking how often and fundamentally this incomprehensibility of the partner disintegrates the sense of couple identity, and basicly the possibility of acting, thinking and feeling together. Being with your intimate partner and experiencing how he or she becomes oblivious to your mind – or the other way round with whom you completely loose touch – renders your partner unpredictable as a social actor. That activates terror, anger and a sense of abandonment.

In MBT couple therapy we are most centrally trying to handle and ameliorate the terror of ‘the person I love and depend on is strange to me’-experience, the variations of which Virginia Gouldner beautifully lays out:

When the one you love keeps hurting you, when the one who hurts you doesn’t try to make it better, when the one you need abandons og frightens you, when the one you know becomes impenetrable or unknown to you, when the one who knows you no longer recognizes you – these are the ubiquitous traumas of love lost (page 156)

When this experience of the partner as psychologically impenetrable precludes genuine trust and curiosity in the mental states behind behavior, a hyper-vigilant state dominates minds and words and touch. A state of reservation and scepticism, a mistrust towards using their partner’s words and perspective on the relationship and the social world they inhabit together pervades their communication on all levels. It is a mistrust towards new information about both their minds and especially towards the kind of perspective on their own behaviour that an outside view can bring.

Hypervigilance

That mistrust is in one word the emotional oversensitivity pointed to by Asen and Midgley:

Epistemic hypervigilance manifests as oversensitivity to difficult social interactions. When family members find it difficult to interpret the reasons for the actions of others, they may not be able to set aside og put out of their mind potentially upsetting memories of experiences within the family, leaving them even more vulnerable to experiencing emotional storms. (page 137)

Just like experiencing your beloved as strange and incomprehensible closes off the mind, so does the experience of not being understood congruently with your own sense of yourself. Hence epistemic mistrust is turned up even further, and that is desperately painful since couple relationships are attachment relations. When each partner seeks the proximity of the other in the face of percieved danger, they meet non-contingent mirroring in the fright or fight of their partner, with the option of either remaining alone, or of identifying with the distorted image of themselves held in the non-mentalizing mind of the other.

This pattern of relating is as Virginia Gouldner shows structurally one of disorganized attachment, since the attachment figure is also the source of terror.

Stopping non-mentalizing

As I will come back to in a later post, MBT Couple Therapy revolves around noticing, stopping, handling and reflecting upon pre- and non-mentalizing operational modes of the mind – teleological, psychic equivalent and pretend mode – that the couple operates from, trying to deal psychologically with this disorganizing situation. It is at the heart of the approach to be »transforming nonmentalizing cycles into mentalizing conversations, particularly at the points of stress and vulnerabilitiy in which their ability to trust is most compromised.« (Bleiberg og Seifer 2019: 155)

The MBT-model for couple therapy that we are proposing is then at it’s simplest based on the three assumptions presented by Fearon and colleagues (2006):

1) That difficulties in couple relationships resulting in non-mentalizing interactional cycles come from limitations in mentalizing capacities when the couple is dealing with problems and challenges in life.

2) That emotional arousal hinders mentalizing.

3) That the couple context being one of attachment and dependence, leads to interactions that are unsupportive and unsatisfying for the couple.

What we hope to do is to make the relational world click back into that place of trust and support, again, and again, and again if non-mentalizing occurs:

If only my partner softened, welcomed me back into the familiarity of our relational space, my world would click into space in a nanosecond. (Virginia Gouldner p. 156)

Følelser mand og naturlig autoritet

Intero-ception,-en, -er, -erne; (bet.: Indvendig sansning). Evnen til at registrere kropslige fornemmelser og forandringer.

Er det her, hvad de mener med ‘mærk efter indeni’?

Hvem er mand?

Følelser, mand!

For tit bliver faderen set som en anden mor, ægtemanden som en anden kone og manden som en følelsesmæssigt uartikuleret kvinde. Og det er ikke mærkeligt i en tid, hvor de største kulturelle forandringer handler om, hvordan man er mand, far, ægtefælle i dag.

Men det går ikke.

Vi må tage vores liv på os som Mænd. Spørgsmålet er bare, hvad det er vi skal tage på os, når der nu ikke er nogen forbilleder, ingen tydelige ikoner man kan modellere sig efter.

Her er interoception en vigtig brik.

En usentimental, kropsligt registrerende adgang til vores følelser er medicin mod det virvar af budskaber om, hvordan vi skal og kan være mand.

Følelser kulturhistorisk

De mænd jeg møder i klinikken, er optaget af at tage vare på deres kvinde og deres børn, på deres arbejdsopgaver og det samfund, de lever i. Men nogle er ikke gode til at registrere og beskrive det, vi psykologer kalder deres egen ‘indre verden’.

Og der er en større kulturel og historisk kontekst for det: Traditionelt har man betragtet mandekroppen og -sindet som et arbejdsredskab, og idealet har været, at det er lydigt. 
Og på den anden side, at det at fortælle og dele sine følelser – og dermed de kulturelt anerkendte måder at være ‘følsom’ – følger en standard for at rapportere om sit følelsesliv, der er domineret af de kvindelige fællesskabers sprog.

Når mænd skal leve op til begge idealer ender vi i et dilemma, allertydeligst i vores parforhold, i fødselsdepressioner hos mænd og den dårlige mentale og fysiske sundhed for mænd.

En usentimental, kropsligt registrerende adgang til vores følelsesliv er medicin mod det virvar af budskaber om, hvordan vi skal og kan være mænd

Følelser er mandens naturlige autoritet

Hent noget af den gamle manderolles styrke tilbage: Den personlige autoritet og troværdighed og forpligtelsen for familie og samfund.

Tag den forpligtelse, som din relation som ægtefælle, far og samfundsborger giver dig, og brug dine følelser til at forstå og møde den. Med forpligtelse og ansvar kommer den naturlige autoritet, som vi trænger sådan til at manden kan generobre.

Og der skal vi ikke kun bruge det at dele følelser til at styrke bånd mellem venner, i familien, på jobbet. Du skal være i stand til at se dit eget sind.

Følelser med hinanden er ikke noget vi bare sidder og har sammen. Det at føle sine følelser er vigtig information om dine livsopgaver, det er en del af din styrke til at træffe de rigtige valg, vurdere situationer korrekt, handle med-menneskeligt og ansvarligt.

Derudover er den mand, som kender sig selv, som kan være i stue med sig selv, som bærer vægten af sit eget følelsesliv, et troværdigt menneske. En naturlig autoritet, hvis han samtidig kan noget ude i livet.

Det at lære sine følelser som mand giver modet til at tage sit liv på sig og stå ved sig selv.

Intero-ception

For mange mænd går arbejdet med at lære dit eget følelsesliv at kende grundigt, gennem at helt konkret sanse kroppen mere, så din fysik ikke kun er et spørgsmål om ydeevne. Kroppen er adgangen til verden.

Det er det, som begrebet om intero-ception handler om – at sanse kroppen.

Byg din evne til interoception op ved at spørge dig selv:

Hvad sker der i din krop lige nu?

Og hvad fortæller det dig om, hvad du må gøre med den opgave eller den person, du har foran dig?

Livfuldhed i parforholdet

…at spille rock n’ roll fordi man vil redde verden – intet mindre, fordi verden trænger til at blive reddet – dét skulle da være klart«

— Peter Peter, dansk punkguitarist

Rock ’n roll. Lugten af sved og læder, pulsen i kroppen, dansen. Sort guitarforstærker vrænger rå livskraft.

Der er umiddelbart ret langt fra scenen her til billedet af parterapi.

Det er sjældent vi vrikker med hofterne eller tænder for røgkanonen. Der er i det hele taget langt mellem rock-attituderne.

Livfuldhed i parterapi

Og så alligevel. For det er netop dét, imago parterapi handler om:

Livskraft, aliveness, livfuldhed i parforholdet. At opleve begejstringen over at være til.

Generobring af livfuldhed i parforholdet er det vigtigste mål i parterapi, at parret oplever at være fuldt i live med hinanden, med alt deres nærhed, balance og livsenergi fuldt online. At være i kontakt med sin partner fra et sted med åbenhed, balance og levende nysgerrighed. Den energi der flyder gennem humor, leg, koncentration, mening.

Tabte selvaspekter

Gennem vores opvækst bliver sider af vores naturlige livfuldhed gemt væk som følge af nødvendige tilpasninger i mødet med forældre, lærere, kammerater og andre. Vi lærer at være mere stille, mere kloge, mere vilde, mere tapre, bevæge os mindre, tale mindre, kræve mindre.

På den måde lærer vi gennem vores opvækst at skrue ned, afvise, glemme, skamme sig over sig selv, for at bevare kontakten med dem omkring os. Det er de sider af en selv, som sammen med partneren viser sig som smerte og konflikt, og bringer gammel benzin op i nuværende konflikter.

Netop fordi det sker i parforholdet, er det den bedste arena til at generobre de tabte sider og til at vokse og modnes som menneske. Til sammen at komme fuldt til live igen.

Det handler om lige nu

Det er parterapiens mål:

At skabe et møde i nuet, som fungerer som en korrigerende oplevelse på de konklusioner, nervesystemet har draget. Om hvad der er usikkert, og om hvordan det har måtte tilpasse sig.

Imago parterapien er en anledning til at give nervesystemerne det budskab, at fortiden er død, og generobringen af livfuldhed er nu.

Den rejse er ikke kun mod et bedre parforhold, men mod et rigere liv. Den består i at opdage og påskønne sin forbundethed og sin forskellighed fra sin partner.

Skænderier i parforhold barrikaderer døren til frihed

Er det din kæreste, der er skyld i skænderier i jeres parforhold?

Hvis du tror det, i stedet for at forstå, hvor forbundet I er i jeres konflikter, er det ligesom at låse døren til løsningen.

At barrikadere døren til frihed.

Konflikter i parforholdet hænger cirkulært sammen, det vil sige, at hver vores automatiske reaktioner gensidigt aktiverer og forstærker den andens reaktive handlinger.

Men vi opfatter konflikterne og opfører os, som om om een af os skaber problemerne.

Så kommer kampen til at bestå i, hvem af os, det er.

Når vi gør det, så forstår vi ikke, hvorfor vi mister oplevelsen af livfuldhed i vores parforhold. Begejstringen, ro og livskraft bliver lukket inde bag en tung dør.

“Hvis du gør det smider du guld på gaden. Du må ikke prøve at forandre din kæreste

Så forstår vi ikke, hvorfor vi bliver hængende i de samme gamle skænderier i parforhold, konfliktmønstre eller hvorfor selv små uenigheder efterlader os så utrygge og provokerede. Og så ved vi ikke, hvad vi skal gøre for at komme fri.

Bryder kontakten

For at beskytte os selv i de situationer, bryder vi forbindelsen og kontakten med hinanden enten ved at tale højere og mere eller ved at trække os. I parterapierne hører jeg parrene begynder at tale mere om, hvor uens de er.

De falder ned i illusionen om at være adskilte, utilfredsstillede og alene, og de beskytter sig mod den anden. Selvom vi alle længes efter at være sammen med vores kæreste,

Vi opfører os småligt, begrænsede af bitterhed, stive i vores opstyltede stolthed, bange for at miste sikkerhed. Og så gør vi alt det, der sikrer at vi aldrig får adgang til det, der kan hele det.

Når du bliver så presset, dumper ideen beredvilligt ind ad den mentale brevsprække om, at din kæreste må forandre sig, må lave om på sin måde at opføre sig eller begynde at forstå det samme som dig.

Skænderier er guld

Men hvis du gør det, smider du guld på gaden. Du må for din egen skyld ikke prøve at forandre din kæreste. Hun eller han er din største og bedste mulighed for at komme fuldt online med hele din person, med alle sider af dig selv.

Åben i stedet døren ind til jeres konflikter, og gå ind til et dybere og mere rigt følelsesmæssigt liv med hinanden, til at mærke begejstringen over at være i live endnu stærkere.

Kontakt og livfuldhed

Konflikterne er et monster og et mønster.

For at opleve livfuldhed fosse igen, må I interessere jer for jeres konflikter og for deres cirkulære mønster.

Istedet for at pege på den anden, så finde nysgerrigheden frem for hvordan jeres konflikter egentlig hænger sammen. Når I står sammen mod det monster, bliver det tydeligt, at det er ingens skyld. Det er mønsteret, der er et monster, en drage, der har bevogtet en enorm guldskat.

Og ja – en prinsesse eller en prins.

Guldskatten er livfuldhedaliveness.

At sejre over monsteret er at komme til live igen, komme online med hele vores personlighed, og sammen med vores kæreste mærke begejstringen over at være til.

Men når skænderier i parforhold aktiverer noget i os, som gør os reaktive, er det som om det løfte, som livet er, siver ud.

I er nødt til at finde ud af, hvad det ‘noget’ er.

Lyt efter

Løsningen er på sin vis enkel, og alle der nogensinde har haft en kæreste ved hvor svært, det samtidig er:

Du sætter dig ned. Lukker lyset ind. Og lytter til din kæreste.

Du giver god mening

Så vil du høre din kæreste fortælle dig:

  • Hvad dine handlinger aktiverer i ham eller hende.
  • Hvilke erfaringer, livet har givet hende eller ham om tæt tilknytning til andre.
  • Hvordan de erfaringer flyder med over i situationerne med dig.
  • Hvad der sker inde i din kæreste, når du enten trækker dig eller skruer op for volumen og intensitet.
  • Hvad hendes mentale system trænger til at høre om og om igen, for at begynde at hele de gamle overbevisninger.
  • Hvorfor hun nogle gange må afbryde den nuancerede, empatiske og modtagelige kontakt med dig.

Hos par, som begynder med dén samtale, vokser der en stor nysgerrighed frem for at høre noget, han eller hun ikke har hørt før.

Og du når hen til et punkt hvor du sandfærdigt vil kunne sige til din partner: Du giver god mening. Hvor du virkelig kan se og forstå, hvordan det ser ud fra din kærestes perspektiv.

Og dét er det øjeblik af kontakt, som heler og vækker livet til live igen hos din kæreste.

#1 Krammer på skrammer

10 ting vi ved om parforhold

Jeg har samlet sammen hvad vi ved om parforhold fra studier, forskning og teori i en form, så du kan blive klogere på hvordan parforhold fungerer og hvad der er vigtigt.

Den første er:

Lær at reparere brud i kontakten

Det er ikke afgørende i sig selv, at der opstår store og små konflikter i et parforhold. Det sker i alle.

Konflikter er som en sprække eller en kløft i forbindelsen med din partner, og man bliver grebet af illusionen om at være alene og måtte klare sig selv.

Studier i parforhold viser, at det vigtigste er evnen til som par at reparere brud. Det vil sige at du genetablerer omsorgen og nærheden med din kæreste.
Fra øjeblik til øjeblik at gøre din kæreste tryg igen.

Det er dén evne, parterapi lærer de par, der opsøger en psykolog, og selv om det på afstand lyder enkelt, er det ofte svært at passe på hinanden, når hjertet går itu.

Sværere end man altid forudser: At give en krammer på skrammer.