Følelser mand og naturlig autoritet

Intero-ception,-en, -er, -erne; (bet.: Indvendig sansning). Evnen til at registrere kropslige fornemmelser og forandringer.

Er det her, hvad de mener med ‘mærk efter indeni’?

Hvem er mand?

Følelser, mand!

For tit bliver faderen set som en anden mor, ægtemanden som en anden kone og manden som en følelsesmæssigt uartikuleret kvinde. Og det er ikke mærkeligt i en tid, hvor de største kulturelle forandringer handler om, hvordan man er mand, far, ægtefælle i dag.

Men det går ikke.

Vi må tage vores liv på os som Mænd. Spørgsmålet er bare, hvad det er vi skal tage på os, når der nu ikke er nogen forbilleder, ingen tydelige ikoner man kan modellere sig efter.

Her er interoception en vigtig brik.

En usentimental, kropsligt registrerende adgang til vores følelser er medicin mod det virvar af budskaber om, hvordan vi skal og kan være mand.

Følelser kulturhistorisk

De mænd jeg møder i klinikken, er optaget af at tage vare på deres kvinde og deres børn, på deres arbejdsopgaver og det samfund, de lever i. Men nogle er ikke gode til at registrere og beskrive det, vi psykologer kalder deres egen ‘indre verden’.

Og der er en større kulturel og historisk kontekst for det: Traditionelt har man betragtet mandekroppen og -sindet som et arbejdsredskab, og idealet har været, at det er lydigt. 
Og på den anden side, at det at fortælle og dele sine følelser – og dermed de kulturelt anerkendte måder at være ‘følsom’ – følger en standard for at rapportere om sit følelsesliv, der er domineret af de kvindelige fællesskabers sprog.

Når mænd skal leve op til begge idealer ender vi i et dilemma, allertydeligst i vores parforhold, i fødselsdepressioner hos mænd og den dårlige mentale og fysiske sundhed for mænd.

En usentimental, kropsligt registrerende adgang til vores følelsesliv er medicin mod det virvar af budskaber om, hvordan vi skal og kan være mænd

Følelser er mandens naturlige autoritet

Hent noget af den gamle manderolles styrke tilbage: Den personlige autoritet og troværdighed og forpligtelsen for familie og samfund.

Tag den forpligtelse, som din relation som ægtefælle, far og samfundsborger giver dig, og brug dine følelser til at forstå og møde den. Med forpligtelse og ansvar kommer den naturlige autoritet, som vi trænger sådan til at manden kan generobre.

Og der skal vi ikke kun bruge det at dele følelser til at styrke bånd mellem venner, i familien, på jobbet. Du skal være i stand til at se dit eget sind.

Følelser med hinanden er ikke noget vi bare sidder og har sammen. Det at føle sine følelser er vigtig information om dine livsopgaver, det er en del af din styrke til at træffe de rigtige valg, vurdere situationer korrekt, handle med-menneskeligt og ansvarligt.

Derudover er den mand, som kender sig selv, som kan være i stue med sig selv, som bærer vægten af sit eget følelsesliv, et troværdigt menneske. En naturlig autoritet, hvis han samtidig kan noget ude i livet.

Det at lære sine følelser som mand giver modet til at tage sit liv på sig og stå ved sig selv.

Intero-ception

For mange mænd går arbejdet med at lære dit eget følelsesliv at kende grundigt, gennem at helt konkret sanse kroppen mere, så din fysik ikke kun er et spørgsmål om ydeevne. Kroppen er adgangen til verden.

Det er det, som begrebet om intero-ception handler om – at sanse kroppen.

Byg din evne til interoception op ved at spørge dig selv:

Hvad sker der i din krop lige nu?

Og hvad fortæller det dig om, hvad du må gøre med den opgave eller den person, du har foran dig?