Løsningsfokuseret PPR: Sekvens af spørgsmål til sparring og undersøgelse af pædagogik

Ha-ha, nyd lige forsidebilledet af mig her.

Se videre i interviewet med børnepsykiater Ben Furman om at løsningsfokuseret PPR og arbejdet med skilsmisser, forældreskab og parforhold. Se det især for den eminente måde han bruger anerkendelse af hvad forældrene allerede er lykkedes med, til at bygge løsninger fremadrettet.

Se også introduktionen til seminaret med Ben Furman.

Her er også det interview, Jacob A. Cornett lavede med børnepsykiater Eia Asen om mentalisering og terapeutisk assessment, som jeg også varmt kan anbefale, hvis du arbejder med udsatte børn og unge og gerne vil integrere mentalisering med løsningsfokuseret PPR.

I interviewet fortæller han, hvordan han arbejder på at forældre lykkes med at lære at mentalisere. God assessment består i at skabe kontekster, hvor det kan ske, og evaluere resultaterne.

Hvis du har brug for at blive husket på, at det er livfuldhed, vitalitet, begejstringen over at være til, vi arbejder hen mod, så læs her.