Interview med Eia Asen om mentalisering: Hvad er terapeutisk assessment?

Forældre der har begået overgreb og omsorgssvigt, skal vise Dr. Eia Asen mentalisering. Det vil sige, at de kan mentalisere for at få lov til at beholde børnene hos sig.

Når Eia Asen og hans team i London arbejder på at lære forældrene det – og ikke bare observere om de kan – er de bedre til at forudsige, hvordan de kan skabe sikkerhed for barnet.

Eia Asen kalder det ‘terapeutisk’ assessment, og i et interview for Indsikt.com fortæller han, hvordan han gør. 

Øjebliksbilleder af høj-risiko familier

Børnepsykiater Eia Asen fra The Anna Freud Centre i London beskriver i interviewet med psykolog Jacob A. Cornett, hvordan de laver vurderinger af forældreevne i de vanskelige sager, som centeret får henvist:

»Vi bliver ofte spurgt af retten eller af de sociale myndigheder eller af begge om at afgøre risiokoen og muligheden for at hjælpe disse familier til at blive bedre.

Traditionelt er risikovurdering et øjebliksbillede, lidt som et polaroid-foto, hvor du groft sagt ser hvad der er status quo.«

»Du tager et øjebliksbillede af familien eller familiens samspil eller familiens kommunikation, for at se i høj-risiko familier om risikoen kan minimeres, så børn kan leve mere sikkert med deres forældre. Eller hvis de er blevet fjernet fra deres forældre, så om de sikkert kan vende tilbage til deres forældrene.

Men det giver dig ikke meget information om familiens eller forældrenes evne til at forandre sig, til at være anderledes, til at være mindre farlige, til at begå færre overgreb, til at begå færre svigt.

Så hvad vi har prøvet at gøre er fra begyndelsen at lave en undersøgelse, som også vurderer forældrenes evne til at forandre sig,« siger Eia Asen.

Terapeutisk assessment

»For at afprøve deres evne til at forandre sig lægger vi massive interventioner ind i et meget kort tidsramme.

Så uden terapeutisk assessment er det meget svært at vurdere en families evne til at forandre sig. Og hvis vi skal udtale os om hvorvidt en familie kan forandre sig, så bliver vi nødt til at faktisk at afprøve det.«

Løsningsfokuseret assessment

Eia Asens team arbejder altså med at få mentalisering til at ske, ikke at tage et øjebliksbillede af, hvordan det ikke sker. De skaber kontekster, hvor forældrene lykkes med at lære at mentalisere, og processen lærer både teamet og forældrene, hvad de skal gøre, for at mentalisering sker.

Den ‘terapeutiske assessment ‘, som Asen kalder det i interviewet, kunne i andre faglige sprog hedde ‘ressourcefokuseret’ eller ligefrem ‘løsningsfokuseret’ i den form, som Jacob A. Cornett, underviser i det: At undersøge hvordan børn kan få det, de har brug for, i stedet for at undersøge hvorfor de ikke får det tilstrækkeligt.

Og at den undersøgelse både må have 1. personsperspektivet i front i en mentaliserende form, og konkret undersøge de kontekster og de handlinger, der fører til at børn kan lære og udvikle sig i relationer.